Вінницький коледж економіки та підприємництва ТНЕУ

ВСП Вінницький фаховий коледж економіки та підприємництва ЗУНУ
Вінницький фаховий коледж економіки та підприємництва Західноукраїнського національного університету

fb

Економіка

Фаховий молодший бакалавр за освітньо-професійною програмою Економіка підготовлений для планово-економічної, організаційно-управлінської, фінансової діяльності в галузі економіки на виробництві, у сфері послуг, в управлінні відповідно до фахового спрямування. Після одержання диплому фахівці можуть виконувати фінансово-економічну роботу на підприємствах, установах та організаціях, виробничих та функціональних підрозділах промислових підприємств; спеціалістів та менеджерів економічних служб підприємств, науково-дослідних і проектно-конструкторських організацій усіх форм власності та галузей національної економіки; економістів підприємств з договірних та претензійних робіт, планування.

 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво та торгівля - це діяльність, пов’язана із досягненням успіху в сфері бізнесу та торгівлі. Після одержання диплому фахівці можуть виконувати організаційну, управлінську, комерційну, аналітичну діяльність в галузі менеджменту, маркетингу, економіки, підприємництва на підприємствах різних форм господарювання, в органах державної влади, організовувати власний бізнес. Також фахівець повинен мати здатність використовувати теоретичні знання й практичні навички для оволодіння основними технологіями і знаннями, які забезпечують готовність застосовувати отримані знання, змінюючи їх і пристосовуючи їх до потреб сучасного ринку.

 

Облік та оподаткування

Одним із невід'ємних елементів економічних відносин є розвинута і ефективно організована бухгалтерська справа. Облік і оподаткування є комплексною спеціальністю, яка дає можливість фахівцеві працювати відразу в двох сферах: бухгалтерський облік та оподаткування. Спеціалісти даної галузі є багатофункціональними працівниками. Після одержання диплому фахівці можуть формувати штат працівників бухгалтерії, економічного, аналітичного та фінансового відділу підприємств приватного сектору економіки, державних підприємств, бюджетних установ, банків та інших фінансово-кредитних установ, підприємств торгівлі, сільського господарства, сфери послуг і т.д. Професія фахівця з обліку і оподаткування є універсальною і перспективною у кар’єрному зростанні. Фахівці повинні використовувати сучасні методи та технології при здійсненні фінансових, кредитних та розрахункових операцій, розрахунків за податками, оцінювання трудового потенціалу суб’єктів господарювання, формувати комплекс професійних знань з обліку, аналізі і фінансової звітності, використовуючи належне програмне забезпечення

 

Фінанси, банківська справа та страхування

У сфері фінансової науки та банківської діяльності фахівець повинен вміти: здійснювати всі види банківських операцій їх облік та аналіз; проводити розрахунки і складати звітність комерційних банків, кредитних організацій та інших кредитно-фінансових установ; володіти практичними навичками щодо здійснення депозитних та інших операцій із залучення грошових коштів; оформлювати операції з надання кредитів, проводити факторингові, лізингові операції, операції з цінними паперами та іноземною валютою; забезпечувати проведення фінансово-економічних розрахунків.

Право

Фахівець з права повинен вміти тлумачити і застосовувати закони та інші нормативні акти; правильно кваліфікувати дії, факти та обставини; приймати правові рішення і здійснювати інші юридичні дії в точній відповідності до законів; надавати кваліфіковані консультації. Готуємо фахових молодших бакалаврів з права - фахівців, які здобувають фундаментальні та спеціальні правові знання та покликані кваліфіковано використовувати фахові знання для надання правової допомоги населенню, правової консультації, розв’язання різних конфліктних ситуацій у правовому полі та здійснення захисту прав і законних інтересів громадян.

Психологія

Спеціальність «Психологія» – актуальний та затребуваний напрям професійної підготовки фахівців. Професія психолога сьогодні є найбільш популярною. Це зумовлено, зокрема, загостренням міжнародних відносин, військовими конфліктами, економічною кризою в нашій країні, відповідно – збільшенням і перманентністю стресових ситуацій, послабленням психологічної стійкості населення. Працівник психологічної сфери має володіти ґрунтовними професійними знаннями, бути ерудованим і комунікабельним, постійно підвищувати свою кваліфікацію, демонструвати високу культуру надання психологічних послуг, адже основний інструмент роботи психолога – це його особистість.