Вінницький коледж економіки та підприємництва ТНЕУ


Циклова комісія загальноосвітніх, суспільно-гуманітарних та інформаційних дисциплін

Сорока Юлія Олександрівна

Голова циклової комісії,
викладач-методист, спеціаліст вищої категорії


У 2000 році закінчила Вінницький педагогічний університет ім. М. Коцюбинського за спеціальністю «Математика» та здобула кваліфікацію вчителя математики та основ інформатики. Працювала на посаді методиста у Вінницькому професійному училищі Департаменту поліції охорони. Є співробітником ОКХ, ОПП, ЗД галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки «Правознавство», спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність». Коло наукових інтересів: «Засоби зацікавлення студентів на навчальному занятті».


Забродіна Лілія Олександрівна

Викладач-методист,
спеціаліст вищої категорії


У 1997р. закінчила Вінницький державний педагогічний інститут за спеціальністю «Російська мова і література та українська мова й література». З 01.09.1997р. по 20.08.2014р. працювала на посаді завідувачки навчально-методичним кабінетом в Технологічно-промисловому коледжі Вінницького національного аграрного університету, викладачем української мови та літератури. Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Має власні методичні розробки, які пройшли апробацію в інших навчальних закладах та занесені до каталогу кращих робіт. Коло професійних інтересів: підвищення рівня грамотності студентів нового набору, застосування інноваційних технологій при викладанні мови.


Жмурко Іванна Леонідівна

Викладач,
спеціаліст І категорії


У 2008 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика» та здобула кваліфікацію вчителя математики та основ економіки. З 2008 по 2014 рік працювала у Вінницькій загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів №8 на посаді вчителя математики та основ економіки. З 2014 року працює у ВСП ВФКЕП ЗУНУ. Сфера наукових інтересів:активізація пізнавальної діяльності студентів, використовуючи різні форми та методи навчальної діяльності.


Городенська Іванна Володимирівна

Викладач,
спеціаліст першої категорії


У 2011 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М Коцюбинського за спеціальністю «Українська мова». З вересня 2011р. до березня 2014р. працювала в Безименській НВК: школа-сад на посаді вчителя. З вересня 2018 року працює викладачем Вінницького коледжу економіки і підприємництва, (з 2020 року перейменований на ВСП «Вінницький фаховий коледж економіки та підприємництва ЗУНУ»). Коло наукових інтересів: використання інноваційних методів під час вивчення літератури.


Мартусенко Ірина Валеріївна

Доцент,
кандидат географічних наук, викладач, спеціаліст вищої категорії


Закінчила ВДПУ ім. М.Коцюбинського, у 2005 році закінчила аспірантуру Київського національного університету ім. Тараса Шевченка за спеціальністю 11.00.02. – економічна і соціальна географія та захистила кандидатську дисертацію на тему: «Територіальна організація медичного комплексу Вінницької області». У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки підприємств і корпорацій. Автор більше 70 наукових та навчально-методичних праць, спеціаліст в галузях регіональної економіки, екологічної економіки та економіки соціальної сфери, економічної та соціальної географії, геополітики. Співавтор навчального посібника та підручника «Регіональна економіка» з Грифом МОН України. Коло наукових інтересів: регіональна економіка, геополітика, економіка АПК.


Красуцький Сергій Миколайович

Викладач,
спеціаліст вищої категорії


У 2000 році закінчив Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського за спеціальністю «Англійська мова і література та німецька мова» і здобув кваліфікацію вчителя англійської і німецької мов та зарубіжної літератури. З вересня 2000 року працював на посаді викладача іноземної мови у ВПУ № 11 м. Вінниця. З вересня 2022 року працює викладачем іноземної мови у ВСП ВФКЕП ЗУНУ. Сфера наукових інтересів: зацікавлення студентів у необхідності вивчення іноземних мов з икористанням різних форм та методів навчальної діяльності.


Паламарчук Богдан Олександрович

Викладач,
спеціаліст


У 2021 році закінчив Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського за спеціальністю «Фізична культура і спорт»», кваліфікація магістр фізичної культури. З вересня 2020 року працював на посаді тренера « Комплексна дитяча спортивна школа. З вересня 2022 року працює викладачем фізичного виховання у ВСП ВФКЕП ЗУНУ.


Бочкор Наталія Михайлівна

Викладач,
спеціаліст першої категорії


У 2015 році закінчила Херсонський державний університет за спеціальністю «Математика» та здобула кваліфікацію вчителя математики та основ інформатики. З 2013 по 2022 рік працювала у Херсонському загальноосвітньому навчально-виховному комплексі №11 Херсонської міської ради на посаді вчителя математики. З 2022 року працює викладачем циклової комісії ВСП ВФКЕП ЗУНУ. Сфера наукових інтересів: методика викладання математики у старшій школі.


Дмитрук Анжела Володимирівна

Викладач,
спеціаліст другої категорії


У 2014 році закінчила. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, спеціальність «Біологія», кваліфікація біолога. Вчителя біології. У 2018 році закінчила Тернопільський національний економічний університет, 2018р., спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування», кваліфікація магістр з фінансів, банківської справи та страхування. Коло наукових інтересів: використання інформаційно - комунікаційних технологій на уроках.


Капура Ольга Миколаївна

Викладач,
кандидат філологічних наук, спеціаліст вищої категорії


У 2007р. закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського за спеціальністю «Філологія». У 2011р. вступила в аспірантуру за спеціальністю українська література. У 2016р. захистила кандидатську на тему: «Фольклоризм у творчості М.Старицького (на матеріалі лірики та драматургії)». З вересня 2016 працює викладачем української мови та англійської мови. Під час роботи було опубліковано більше, ніж 20 наукових праць у ВАКівських виданнях.


Гаврилюк Олександр Анатолійович

Викладач,
спеціаліст вищої категорії


У 1994 році закінчив Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського за спеціальністю «Фізична культура» та здобув кваліфікацію вчителя фізичної культури. З вересня 1996 року по червень 2015 року працював на посаді викладача, згодом керівником фізичного виховання, з липня 2015 року заступником директора з адміністративно-господарської роботи Технологічно-промислового коледжу ВНАУ.В 2017 році закінчив Вінницький національний аграрний університет за спеціальністю «Менеджмент та управлінська діяльність» та здобув кваліфікацію спеціаліста з менеджменту, менеджера підприємств,установ, організацій та їх підрозділів. З вересня 2018 року працює викладачем фізичної культури та Захисту Вітчизни. Коло наукових інтересів: здоровий спосіб життя, гармонійній розвиток студентів.


Степаненко Інна Олексіївна

Викладач,
спеціаліст


У 2007 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського за спеціальністю «Біологія. Хімія» та здобула кваліфікацію вчителя біології та хімії. У 2020 році закінчила аспірантуру Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського за спеціальністю 091 Біологія. З вересня 2022 року працює викладачем біології та хімії у ВСП ВФКЕП ЗУНУ. Сфера наукових інтересів: вплив тютюнокуріння на розумову працездатність та функціональні можливості кардіо-респіраторної системи.


Горлач Наталія Русланівна

Викладач, практичний психолог,
спеціаліст першої категорії


У 1998 році закінчила Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Українська філологія», здобула кваліфікацію викладача української мови та літератури. У 2004 році здобула другу Вищу освіту за спеціальністю «Практична психологія», та здобула кваліфікацію практичного психолога. З 2017 року працює в Вінницькому коледжі економіки та підприємництва (з 2020 року перейменований на ВСП «Вінницький фаховий коледж економіки та підприємництва ЗУНУ») на посаді практичного психолога, викладає наступні дисципліни: соціологія та психологія, соціологія правосвідомості, судова риторика та техніка дебатів, ораторське мистецтво. Сфера наукових інтересів: напрями арт-терапії.


Гладка Ольга Борисівна

Викладач,
спеціаліст


У 2004 році закінчила училище Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Початкове навчання» і здобула кваліфікацію вчителя початкових класів, керівник дитячого (хорового) колективу. У 2010 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література» та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури та зарубіжної літератури. З вересня 2019 року працює викладачем Вінницького коледжу економіки та підприємництва (з 2020 року перейменований на ВСП «Вінницький фаховий коледж економіки та підприємництва ЗУНУ»). Коло наукових інтересів: Українська та зарубіжна (англомовна) література ХХ століття, антична література і культура.


Циклова комісія забезпечує викладання дисциплін циклу суспільно-гуманітарної підготовки та інформаційних технологій для усіх спеціальностей коледжу.

Основними напрямами роботи циклової комісії є: впровадження новітніх технологій навчання та інноваційних форм організації освітнього процесу, спрямованих на підвищення якості знань студентів; вдосконалення комплексного методичного забезпечення навчально-виховного процесу; активізація пізнавальної діяльності студентів та розвиток їх творчих здібностей; робота з обдарованою молоддю, розвиток їхнього інтелекту та світогляду; забезпечення єдності навчання, виховання і розвитку особистості майбутнього фахівця; підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів; індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей та психологічних особливостей студентів.

Викладачі циклової комісії допомагають студентам – першокурсникам (учорашнім школярам) адаптуватися до нових умов навчання, а саме: самостійно навчатися, конспектувати лекції, готуватися до практичних та семінарських занять, працювати з першоджерелами, з великими масивами інформації, довідниками тощо. Так, студенти - першокурсники долучаються до роботи у предметних гуртках (математичний та астрономічний). Основним завданням викладачів циклової комісії є: забезпечення не тільки високої теоретичної підготовки й практичних умінь та навичок студентів, а також виховання високоморальної, всебічно розвинутої особистості.

 • Безпека життєдіяльності та охорона праці
 • Біологія і екологія
 • Вища математика
 • Всесвітня історія
 • Географія
 • Екологічна безпека
 • Зарубіжна література
 • Захист Вітчизни
 • Іноземна мова
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Інформатика
 • Історія України
 • Культурологія
 • Математика
 • Основи інформатики та обчислювальної техніки
 • Основи філософських знань
 • Політологія
 • Правознавство
 • Соціологія та психологія
 • Українська література
 • Українська мова
 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Фізика і астрономія
 • Фізична культура
 • Фізичне виховання
 • Хімія

Файловий архів кафедри: [вхід]; [2Гб].

 
З Днем Конституції України!

Суверенна, незалежна, демократична, соціальна, правова.

Детальніше >>
 
Підтримаймо петицію про присвоєння звання Героя України

Підтримаймо петицію про присвоєння звання Героя України

Детальніше >>
 
За чисте довкілля

Студенти та викладачі ВННІЕ та ВСП ВФКЕП ЗУНУ

Детальніше >>
 
EU Study Days-2023 » ЗУНУ - Західноукраїнський національний університет

EU Study Days-2023 » ЗУНУ - Західноукраїнський національний університет

Детальніше >>
 
Тренінг-курси для викладачів та студентів ЗУНУ

Тренінг-курси для викладачів та студентів ЗУНУ

Детальніше >>
 
День Соборності України-2023

до Дня Соборності України-2023

Детальніше >>