Вінницький коледж економіки та підприємництва ТНЕУ


Циклова комісія правових та психологічних дисциплін

Вдовиченко Тетяна Володимирівна

Голова циклової комісії, викладач,
спеціаліст вищої категорії


У 2000 році закінчила Вінницький державний технічний університет зі спеціальності ”Комп’ютеризовані системи управління і автоматики”. У 2012 році закінчила факультет права та суспільних відносин ВНЗ ”Відкритий міжнародний університет розвитку людини ”Україна”, отримала кваліфікацію юриста. З вересня 2015 року працює викладачем Вінницького коледжу економіки та підприємництва (з 2020 року перейменований на ВСП «Вінницький фаховий коледж економіки та підприємництва ЗУНУ»). Опубліковано 40 наукових праць та навчально-методичних розробок. Коло професійних інтересів: розвитку національної сучасної юридичної освіти із застосуванням кейс-методів на практичних заняттях з юридичних дисциплін.


Голота Наталія Петрівна

Кандидат юридичних наук,
викладач, спеціаліст вищої категорії


У 1998 році закінчила Київський університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю Правознавство, освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». В 2020 році захистила дисертацію за спеціальністю «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» та здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук. Професійно компетентний викладач, яка вільно володіє сучасними формами та методами організації навчальної діяльності. Викладач-практик, яка формує у студентів навички самостійно отримувати знання і застосовувати їх на практиці в юридичній сфері.


Колесник Олександр Володимирович

Викладач,
спеціаліст вищої категорії


У 2011 р. закінчив Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського, Інститут історії, етнології та права. З вересня 2012 р. навчався в Інституті післядипломної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка, факультет правознавство, класифікація ”юрист”. Працює над кандидатською дисертацією на тему: ”Відносини радянської влади з православною церквою на Східному Поділлі у міжвоєнний період (1921 – 1941 рр.)”. Має понад 12 фахових наукових публікацій та 52 наукових доповідей та участі на обласних та державних, міжнародних конференціях, 1 монографія.


Добіжа Василь Валерійович

Доцент, кандидат політичних наук,
викладач, спеціаліст вищої категорії


Закінчив Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського та аспірантуру Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова. Дисертацію на тему: «Формування політичної культури сучасної владної еліти в Україні» захистив в червні 2008 року. Автор понад 60 наукових та науково-методичних праць. Сфера наукових інтересів: політичні та юридичні дисципліни.


Прилипко Руслан Дмитрович

Кандидат історичних наук,
викладач, спеціаліст


Закінчив у 2002 році Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського за спеціальністю «Історія». У 2014 році захистив дисертацію за спеціальністю «Історія України» на тему: «Соціальний захист робітників та службовців в 22рр. ХХ ст.». Науковий доробок 20 фахових статей. Коло наукових інтересів: історичні дисципліни.


Світлак Ірина Іванівна

Доцент, кандидат юридичних наук,
викладач, спеціаліст вищої категорії


У 1994 році закінчила Вінницький державний педагогічний інститут за спеціальністю ”Російська мова і література” і отримала кваліфікацію ”Учитель російської мови і літератури”. У 1999 році закінчила Київський державний торговельно-економічний інститут за спеціальністю ”Правознавство”. З 2001 року по 2014 рік працювала у Вінницькому інституті Університету ”Україна” на посадах старшого викладача, заступника завідувача кафедри, завідувача кафедри та першого проректора, проректора з навчально-виховної роботи. Кандидат юридичних наук з 2006 року. За багаторічну сумлінну, творчу працю, досягнуті успіхи та за вагомий внесок в освітню галузь багаторазово нагороджувалась грамотами управління освіти і науки Вінницької ОДА. Автор понад 70 наукових і навчально-методичних праць, серед яких три монографії, один навчальний посібник з грифом МОН України.


Носальський Ігор Чеславович

Викладач
спеціаліст


Закінчив Київський національний університет внутрішніх справ в 2008 році, здобуваючи освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» за спеціальністю Правознавство. В 2009 році здобув освітній ступень «магістр» за спеціальністю Правознавство. У 2021році закінчив Відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Вінницький соціально-економічний інститут за спеціальність Психологія, здобуваючи освітній ступень «магістр». Коло інтересів: юриспруденція в сфері трудових правовідносин.


Очеретяний Володимир Васильович

Доцент, кандидат історичних наук,
викладач, спеціаліст вищої категорії


Освіта вища педагогічна та юридична. У 2000 році закінчив Вінницький державний педагогічний університет ім. М.М. Коцюбинського за спеціальністю ”Історія”, отримавши кваліфікацію вчителя історії та правознавства. У 2008 році в спеціалізованій вченій раді ДНЗ Запорізького національного університету захистив дисертацію за спеціальністю «Історія України». Тема дисертації: ”Громадсько-політична та наукова діяльність М.А. Славинського (1868-1945 рр.)”. У 2016 році МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри конституційного, адміністративного права та соціально-гуманітарних дисциплін. Науковий доробок: автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць. Коло наукових інтересів: історичні та юридичні дисципліни.


Горлач Наталія Русланівна

Викладач, практичний психолог
спеціаліст вищої категорії


У 1998 році закінчила Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Українська філологія», здобула кваліфікацію викладача української мови та літератури. У 2004 році здобула другу Вищу освіту за спеціальністю «Практична психологія», та здобула кваліфікацію практичного психолога. З 2017 року працює в Вінницькому коледжі економіки та підприємництва (з 2020 року перейменований на ВСП «Вінницький фаховий коледж економіки та підприємництва ЗУНУ») на посаді практичного психолога, викладає наступні дисципліни: соціологія та психологія, соціологія правосвідомості, гендерна психологія, конфліктологія, теорія та історія психології, вікова та педагогічна психологія. Сфера наукових інтересів: напрями арт-терапії.


Сивопляс Віра Миколаївна

Викладач
спеціаліст


У 2018 році закінчила Вінницький коледж економіки та підприємництва Тернопільського національного економічного університету і отримала освіту за спеціальністю Правознавство та здобула кваліфікацію юриста. У 2020 році, здобуваючи освітній ступень «бакалавр», закінчила Тернопільський національний економічний університет за спеціальністю Право. У 2021 році закінчила Вінницький національний аграрний університет за спеціальністю Право освітнього ступеня «магістр». З 2022 року працює викладачем циклової комісії правових та психологічних дисциплін. Коло інтересів: рішення європейського суду з прав людини в системі джерел адміністративного права.


Шаршонь Галина Степанівна

Викладач
Спеціаліст другої категорії


В 2018 році закінчила Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка за спеціальністю «Психологія», здобуваючи освітній ступінь «спеціаліст». З 2022 року працює викладачем циклової комісії правових та психологічних дисциплін ВСП «Вінницький фаховий коледж економіки та підприємництва ЗУНУ». Викладач бере активну участь в організації освітнього процесу. Використовує сучасні форми, методи психологічного забезпечення навчання та виховання серед студентів. Забезпечує всебічний особистісний розвиток студентів. Проводить активну просвітницьку роботу.


Сучасне суспільство потребує таких фахівців в галузі права, які б забезпечували виконання наглядової та організаційної функцій. Саме фахівці-юристи з освітньо-кваліфікаційним рівнем ”молодший спеціаліст” здійснюють таку важливу діяльність, яка спрямована на розробку пропозицій щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності установ, підприємств, організацій, впровадження у професійну діяльність науково-технічних досягнень, складання інформаційно-пошукових, реєстраційних та статистичних документів, а також іншу діяльність, яка слугує першою необхідною ланкою для виконання важливих завдань юриспруденції.

Національною доктриною розвитку освіти в Україні передбачається пошук оптимальних шляхів підготовки спеціалістів, конкурентоспроможних на ринку праці, які здатні застосовувати в реальних виробничих умовах сучасні юридичні знання. Практично сьогодні в державі існує цілий комплекс проблем, які не можуть бути успішно розв’язані без участі фахівця-юриста.

Циклова комісія правових та психологічних дисциплін забезпечує виконання державних вимог до системи освіти та навчальних програм з дисциплін, що закріплені за нею; здійснює методичне, кадрове, інформаційне, наукове забезпечення навчально-виховного процесу. Теоретична та практична підготовка фахівців забезпечується високим професійним рівнем викладачів.

Після закінчення коледжу випускники, одержавши якісну професійну підготовку матимуть можливість продовжити навчання щодо одержання повної вищої освіти в Західноукраїнському національному університеті.

Фаховий молодший бакалавр з права, молодший спеціаліст з права призначені для роботи на підприємствах усіх форм власності, в державних установах, в податкових, митних, страхових та інших бюджетних організаціях. Фахівці цих рівнів підготовлені до проведення розслідувань та забезпечення безпеки, діяльності у сфері охорони громадського порядку, у сфері юстиції та правосуддя. Наші випускники можуть займатися адвокатською, нотаріальною та іншими видами юридичної діяльності.

З 2017 року здійснюється підготовка фахівців освітнього ступеня ”бакалавр” галузі знань 08 ”Право”.

Бакалавр з права може обіймати такі первинні посади в юридичній сфері: виконавця, консультанта, керуючого справами виконавчого комітету, відповідального секретаря судової колегії, судового засідання, помічника судді, нотаріуса, адвоката, секретаря суду та інше.

 • Аграрне право
 • Адміністративне право
 • Адміністративний процес
 • Виконання цивільно-правового зобов’язання
 • Виробнича практика
 • Господарське право
 • Державне будівництво і самоврядування України
 • Діловодство в юридичній практиці
 • Екологічне право
 • Історія держави і права України
 • Конституційне право зарубіжних країн
 • Конституційне право України
 • Конституційне та муніципальне право України
 • Кримінальне право
 • Кримінальне право (загальна частина)
 • Кримінальне право (особлива частина)
 • Кримінальний процес
 • Конфліктологія
 • Культура психології
 • Міжнародне приватне право
 • Навчальна практика спеціальності «Право»
 • Навчальна практика спеціальності «Психологія»
 • Організація судових та правоохоронних органів
 • Ораторське мистецтво
 • Податкове право
 • Право інтелектуальної власності
 • Право природокористування
 • Правове регулювання ЗЕД
 • Психодіагностика
 • Психологія спілкування
 • Психологія сім’ї
 • Психологія професійної діяльності
 • Сімейне право
 • Соціологія правосвідомості
 • Соціальна психологія
 • Сучасні напрями психології
 • Соціально-психологічний практикум
 • Судочинство в господарських судах
 • Теорія держави і права
 • Технології (юридична деонтологія)
 • Трудове право
 • Фінансове право
 • Цивільне право (загальна частина)
 • Цивільне право (особлива частина)
 • Цивільне та сімейне право
 • Цивільний процес
 • Ораторське мистецтво
 • Комп’ютерні технології в юридичній діяльності
 • Сімейне право
 • Земельне право
 • Господарський процес
 • Кримінологія
 • Криміналістика, судова медицина та психіатрія
 • Логіка

Файловий архів кафедри: [вхід]; [2Гб].

 
З Днем Конституції України!

Суверенна, незалежна, демократична, соціальна, правова.

Детальніше >>
 
Підтримаймо петицію про присвоєння звання Героя України

Підтримаймо петицію про присвоєння звання Героя України

Детальніше >>
 
За чисте довкілля

Студенти та викладачі ВННІЕ та ВСП ВФКЕП ЗУНУ

Детальніше >>
 
EU Study Days-2023 » ЗУНУ - Західноукраїнський національний університет

EU Study Days-2023 » ЗУНУ - Західноукраїнський національний університет

Детальніше >>
 
Тренінг-курси для викладачів та студентів ЗУНУ

Тренінг-курси для викладачів та студентів ЗУНУ

Детальніше >>
 
День Соборності України-2023

до Дня Соборності України-2023

Детальніше >>