Вінницький коледж економіки та підприємництва ТНЕУ

Адміністрація

Директор ВСП «ВФКЕП ЗУНУ» - Добіжа Наталія Володимирівна

У 2003 році закінчила Тернопільську академію народного господарства, інститут агарного бізнесу та здобула кваліфікацію магістр з обліку і аудиту (диплом ТЕ №23503483 від 1 липня 2003 р.). З 01.09.2003 року по 31.08.2004 року працювала на посаді старшого лаборанта кафедри фінансів Вінницького інституту економіки ТНЕУ.

У вересні 2004 року прийнята на посаду викладача кафедри фінансів Вінницького інституту економіки Тернопільського державного економічного університету. У 2011 році захистила кандидатську дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук (диплом ДК № 002865).

З вересня 2012 року працює на посаді доцента кафедри фінансів і кредиту Вінницького навчально-наукового інституту економіки ТНЕУ. З 01.09.2013 року виконувала обов’язки директора Вінницького коледжу економіки та підприємництва, з жовтня 2014 року - директор Вінницького коледжу економіки та підприємництва ТНЕУ.

У 2018 році закінчила Тернопільський національний економічний університет та здобула кваліфікацію магістра з права (диплом М18 №055907 від 28.02.2018р.). Згідно з рішенням Загальних зборів від 19 жовтня 2018 року обрана членом – кореспондентом Інженерної академії України.

В 2020 році захистила дисертацію за спеціальністю «Економіка та управління національним господарством» та здобула науковий ступінь доктора економічних наук. В 2022 році присвоєно вчене звання професора кафедри фінансів, банківської справи та страхування.

За період роботи опублікувала понад 50 науково-методичних праць, у тому числі 20 статей, опублікованих у провідних фахових виданнях України, 12 праць навчально-методичного характеру, 2 монографії, 2 патента.

Заступник директора з НВР - Забродіна Лілія Олександрівна

У 1997р. закінчила Вінницький державний педагогічний інститут за спеціальністю ”Російська мова і література та українська мова та література”. З 01.09.1997р. по 20.08.2014р. працювала на посаді завідувачки навчально-методичним кабінетом в Технологічно-промисловому коледжі Вінницького національного аграрного університету, викладача української мови та літератури. Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Має власні методичні розробки, які пройшли апробацію в інших навчальних закладах та внесені до каталогу кращих робіт.

З 01.09.2014 р. працює на посаді заступника директора з навчально-виховної роботи Вінницького коледжу економіки та підприємництва (з 2020 року перейменований на ВСП «Вінницький фаховий коледж економіки та підприємництва ЗУНУ»).

Коло професійних інтересів: формування особистості студента, моральних та духовних цінностей.

Завідувач НМК - Вдовиченко Тетяна Володимирівна

У 2000 році закінчила Вінницький державний технічний університет зі спеціальності ”Комп’ютеризовані системи управління і автоматики”, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст. У 2012 році закінчила інститут права та суспільних відносин вищого навчального закладу ”Відкритий міжнародний університет розвитку людина ”Україна” за спеціальністю ”Правознавство”, здобула освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст, кваліфікація юриста.

З 2002 р. по 2014 р. працювала у Вінницькому соціально - економічному інституті ВНЗ Університету ”Україна”. З 2002 року займала посаду методиста факультету Економіки і підприємництва, з 2007 року переведена на посаду начальника відділу навчально–методичної та виховної роботи.

Педагогічний стаж розпочався з 2004 року на посаді викладача кафедри інформаційних технологій, з 2011 року переведена на посаду старшого викладача кафедри правознавства.

З вересня 2015 року працює у Вінницькому коледжі економіки та підприємництва ТНЕУ.

Опубліковано 40 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Завідувач відділення – Сорока Юлія Олександрівна

У 2000 р. закінчила Вінницький державний педагогічний університет зі спеціальності ”Математика та основи інформатики”. З 2002 р. по 2017 р. працювала у Вінницькому вищому професійному училищі Департаменту поліції охорони на посаді викладача, з 2010 року - методист училища.

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Має власні методичні розробки, які пройшли апробацію в інших навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації Вінницької області.

З вересня 2017 року працює у Вінницькому коледжі економіки та підприємництва (з 2020 року перейменований на ВСП «Вінницький фаховий коледж економіки та підприємництва ЗУНУ») на посаді завідувача відділення коледжу.

 
12 травня 2022 року відбулася онлайн зустріч викладачів циклової комісії правових та психологічних дисциплін зі стейкхолдерами

Детальніше >>
 
Круглий стіл зі стейкхолдерами на тему «Становлення конкурентоздатного практичного психолога у процесі навчання: реалії і перспективи».

Детальніше >>
 
Зустріч викладачів циклової комісії правових та психологічних дисциплін зі стейкхолдерами

Детальніше >>
 
Вебінар

02 січня 2024 року в рамках підвищення культури благодійності

Детальніше >>
 
В закладі відбулася зустріч студентів спеціальності «Психологія» із представницею Відділу у справах неповнолітніх Вінницького міського виконавчого комітету Вінницької міської ради, начальником відділу превентивної роботи Марценюк Л.Є.

Детальніше >>
 
Ольга Гладка провела патріотичну виховну годину («Україна – це ми») за участі групи спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»

Детальніше >>